Duurzaamheid

Duurzaamheid

Per Plex Nederland! Is in 2010 begonnen zich te gaan richten op het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoe kunnen wij als schoonmaakbedrijf ons deel leveren aan het milieuaspect.

Per Plex! heeft zich voorgenomen zich te moeten richten op het gebruik van middelen en materialen en de bewustwording bij het personeel van het gebruik hiervan. Ondertussen heeft er een aantal presentaties plaatsgevonden van leveranciers van producten en hebben wij voor een groot gedeelte ons assortiment omgezet naar duurzame producten. Een assortimentslijst is beschikbaar.

Per Plex werkt uitsluitend met duurzame middelen. De ervaringen zijn goed te benoemen. De klant geeft aan dat de kwaliteit naar wens is en het personeel vindt het prettig om met deze middelen te werken. Aan het personeel wordt vooraf een instructie gegeven hoe met deze middelen te werken o.a. met dosering en om op deze wijze ook bewust te worden van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Naast de instructie leveren wij de klant ook de zogenaamde veiligheidsbladen welke bij de middelen horen. Zo kan er altijd bekeken worden waaruit de middelen bestaan en wat er gedaan moet worden bij calamiteiten.

Per Plex! streeft er naar om uiteindelijk met een vast assortiment te werken, welke enkel bestaat uit duurzame producten. Wij hebben gemeend dit te uiten door op ons briefpapier “schoonmaakbedrijf” in groene letters te drukken. Uiteraard blijven wij alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid volgen.

Op deze wijze hoopt Per Plex! haar steentje te kunnen bijdragen aan een beter milieu.