Kwaliteit

Kwaliteit

Om de kwaliteit te waarborgen in schoonmaak en andere werkprocessen binnen het bedrijf Per Plex!  zijn er procedures, regels en andere afspraken gemaakt.

Zo wordt er gewerkt met zogenaamde DKS-rondes, of Dagelijks Controle Systeem-ronde. Deze rondes zijn ontwikkeld om de kwaliteit van het schoonmaakproces te bewaken. Het is een steekproefcontrole die snel en eenvoudig uitgevoerd kan worden door de objectleiding voor directe resultaatmeting. Het doel is inzicht te verschaffen in de kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden.

Naast bovengenoemde rondes worden er regelmatig “belevingsrondes” met de klant gelopen. In deze rondes kan gezamenlijk met de klant gekeken worden naar de kwaliteit en kunnen vragen en kwesties ter plekke beantwoord en/of besproken worden. Wij beloven in de offerte dat er X-maal door onze objectleiding een bezoek zal worden gebracht aan het object. Bij dit bezoek wordt naast het spreken van het schoonmaakpersoneel ook gekeken hoe de schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd en wat het resultaat hiervan is.

Per Plex! is in 2010 gestart met het invoeren van duurzaam schoonmaken. Bij deze innovatie wordt natuurlijk het kwaliteitsaspect meegenomen in aanschaf van middelen en materialen en het gebruik ervan. Uiteindelijk moet de kwaliteit hetzelfde zijn als bij het gebruik van niet-duurzame middelen. Bij het gebruik van duurzame middelen worden ter informatie van de klant veiligheidsbladen geleverd.

Kwaliteit is ook een aspect wat voorkomt op ons kantoor. Hier wordt gekeken hoe wij kwaliteit kunnen leveren in afhandeling van administratieve werkzaamheden en bijvoorbeeld in contacten met klanten en personeel. Per Plex! Nederland is in 2009 op kantoor begonnen met transparanter werken en heeft een aantal werkprocessen opgestart en vernieuwd.