U en uw werk

U en uw werk

Schoonmaken bij Per Plex! Nederland regio Rotterdam B.V.

Schoonmaken bij Per Plex! . is niet hetzelfde als schoonmaken thuis. Het werk doet u over het algemeen met anderen samen. De oppervlakten zijn vele male groter dan u thuis gewend bent. Ook zijn de hulpmiddelen en de te gebruiken schoonmaakmiddelen anders.

Schoonmaken is een vak

Schoonmaken is een vak. Het is te leren. Bij Per Plex!. wordt systematisch volgens een strak plan met moderne materialen gewerkt. Samen met een goede werksfeer is het dan ook prettig werken bij Per Plex!

Schoonmaken vereist instructie

De medewerk(st)er krijgt bij ons eerst instructies om op de juiste manier om te gaan met de materialen en de schoonmaakmiddelen.

De eerste kennismaking

Nadat u bent verwelkomd door de objectleid(st)er wordt u aan uw collega’s voorgesteld en gaat u het gebouw bekijken. Tijdens deze rondleiding wordt u verteld wat het werk inhoudt, hoe de werkwijze is en hoe er met het materiaal omgegaan dient te worden. U wordt op de hoogte gebracht van de huisregels en het is van groot belang dat u zich hieraan houdt.

VOG-verklaring

Voor indiensttreding bij Per Plex is een VOG-verklaring nodig oftewel een Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze verklaring dient aangevraagd te worden bij de Gemeente waar je woont. Het is verplicht om binnen drie maanden na ontvangst van het formulier dit geregeld te hebben. Hoe gaat het in zijn werk?

 1. Invullen formulier bij punten 1.1 en 1.2
 2. Afspraak maken met Gemeente waar je woont.
 3. Naar afspraak gaan met formulier en identiteitsbewijs. Er moet leges betaald worden.
 4. Gemeente neemt verklaring in ontvangst en per post hoor je of het goedgekeurd is.
 5. Een kopie van de ontvangen VOG-verklaring sturen bij binnenkomst sturen naar Per Plex, Admiraal de Ruyterstraat 20, 3115 HB te Schiedam.

Vragen? Kijk op de site van de Gemeente of van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De objectleid(st)er

Bij Per Plex! heeft de objectleid(st)er de directe leiding over het schoonmaakwerk. De objectleid(st)er organiseert het werk, geeft leiding aan het schoonmaakpersoneel, begeleidt hen en controleert de uitgevoerde werkzaamheden. Hij/zij heeft tevens contact met de opdrachtgever. U meldt u bij aankomst in het gebouw altijd eerst bij de objectleid(st)er, nog voordat u aan het werk gaat.

Werkkasten

Werkkasten mogen wij van de opdrachtgever gebruiken voor opslag van schoonmaakmaterialen en schoonmaakmiddelen. U zult begrijpen dat de werkkast en het materiaal er altijd netjes uit moeten zien. De werkkast is ten slotte ons visitekaartje.

Veiligheid, Gezondheid en Welzijn

Per Plex! besteedt in het kader van de Arbo-wet veel aandacht aan veilige en gezonde werksituaties.

Het is ook uw verantwoordelijkheid om daar met veel inzet aan mee te werken.

Hoe werkt u veilig?

Bij het schoonmaken kunnen soms gevaarlijke situaties ontstaan. Die moet u trachten te voorkomen. We zetten de belangrijkste punten hier onder elkaar.

 • Mochten er tijdens uw werkzaamheden calamiteiten, ook binnen het bedrijf, voordoen zoals waterschade, dan kunt u op de alarmkaart die aanwezig is in het logboek de belangrijke telefoonnummers vinden die u moet bellen. Lees de alarmkaart vooraf aandachtig even door.
 • In geval dat dit niet mogelijk is dient u contact op te nemen met Per Plex! Nederland regio Rotterdam B.V..
 • Oriënteert u waar de nooduitgangen, brandtrappen, blusapparatuur en EHBO-doos zich bevinden.
 • Zorg dat u weet wat de vluchtroutes zijn en wat u moet doen bij brandalarm.
 • Gebruik alleen door Per Plex! verstrekte reinigingsmiddelen die voorzien zijn van een duidelijk leesbaar etiket.
 • Lees voor gebruik van het product altijd het etiket.
 • Meng nooit reinigingsmiddelen.
 • Reinigingsmiddelen altijd goed afgesloten houden in de originele verpakking. Overschenken in gebruiksverpakking van bijvoorbeeld één liter mag niet.
 • Draag bij het gebruik van agressieve producten altijd handschoenen.
 • Bewaar gevaarlijke producten altijd achter slot en grendel.
 • Meld defecten aan elektronische apparatuur bij de objectleid(st)er
 • Werk niet met defecte apparatuur.
 • Machines met kabels: haal de stekker uit het stopcontact. Reinig vervolgens de kabel door opengevouwen, klam-vochtig doek in uw hand te nemen en de kabel daardoor te trekken. Eventuele beschadigingen blijven in de doek haken en moeten nader worden bekeken. Ga niet zelf voor monteur spelen!
 • Til in de juiste houding. Verdeel zoveel mogelijk het gewicht. Let op uw rug.
 • Wat verrijdbaar is, moet u niet tillen.
 • Klim niet op voorwerpen en meubilair, zoals stoelen, dat daar niet voor bestemd is. Bij werken boven reikwijdte dient een trap te worden gebruikt die niet meer dan 3 treden heeft. Dit om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 • Controleer elke ruimte na het werk op eventuele gevaarlijke situaties. Sluit ramen. Draai kranen dicht, ook als er geen water uitkomt. Doe lichten uit tenzij anders is opgedragen. Laat nooit een machine voorzien van borstel of meeneemschijf onbeheerd achter. Zelfs niet voor even. Nieuwsgierige voorbijgangers kunnen de schakelaar indrukken en daardoor ongelukken veroorzaken.
 • Laat geen materialen zoals emmers, stofzuigers en andere spullen op gangen en trappen staan.
 • Waarschuw bewoners voor gladde vloeren. Het plaatsen van een hekje verdient aanbeveling.
 • Steek de handen niet onbeschermd in afvalbakken, prullenbakken of containers. Druk ook geen vuilniszakken aan, want er kunnen scherpe voorwerpen inzitten.
 • Draag geen open schoenen. Ook niet bij warme dagen.
 • Voorkom besmetting!
 • Als u op uw werkplek bloed, urine, ontlasting of braaksel aantreft, moet u vooral de volgende regels goed in acht nemen
 • Draag altijd handschoenen als u toiletten schoonmaakt of bloed, urine, ontlasting of braaksel moet opruimen.
 • Raap geen glasscherven en injectienaalden met uw handen op. Gebruik hier bijvoorbeeld een stoffer en blik voor.
 • Als u zich onverhoopt toch snijdt of prikt, meldt dit dan direct aan uw objectleidster. Ook als uw huid in aanraking komt met bloed. Tref direct maatregelen om de wond te verzorgen.
 • Een wond moet met water worden schoongemaakt. Daarna ontsmetten en afdekken met pleister of verband. De wond verder droog houden (eventueel handschoenen aantrekken).
 • U mag niet eten, drinken of roken tijdens schoonmaakwerkzaamheden. Zeker niet bij besmettingsgevaar!
 • Was uw handen vaak (en zeker voordat u gaat eten) met water en zeep. Ook als u met handschoenen heeft gewerkt.