Uw loon

UW LOON

Loonbetaling

Uitbetaling geschiedt op de 6e van de maand volgend op de maand waarop het salaris betrekking heeft. Aan de hand van urenstaten wordt uw loon berekend. Wanneer u het er niet mee eens bent, kunt u binnen 2 maanden reclameren. Wanneer het loon daadwerkelijk op uw rekening staat is afhankelijk van de banken.

Als u een loonspecificatie krijgt van januari, kunt u tot en met eind maart bezwaar maken betreffende de gewerkte uren. Daarna dus niet meer.

Loonstroken en jaaropgave worden in een beveiligde digitale omgeving klaargezet. Via internet heeft u toegang tot de loonstroken en jaaropgave. Deze worden 7 jaar bewaard.  Meer info over uw loonstroken en jaaropave klik u hier: Mijnloondossier_werknemer Het hebben van een emailadres is noodzakelijk.

Bank

Als u nog geen bankrekening hebt, dan dient u deze zo snel mogelijk aan te vragen. Dit kan bij elke bank. Eventuele wijzigingen zo snel mogelijk doorgeven. Er worden geen kasbetalingen verricht.

 Vakantiegeld

Het vakantiegeld waar u recht op heeft, wordt met het salaris van de  maand mei uitbetaald.