Verlof

Beste Collega,

Hierbij verzoeken wij u, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, uw vakantieaanvraag voor de zomervakantie (periode juni, juli, augustus en september) te doen.

Op objecten waar meerdere interieurverzorg(st)ers aanwezig zijn geldt dat zij in onderling overleg de vakantie al dienen te spreiden tijdens de zomermaanden (juni-juli-augustus en september).

De aanvraag moet voor 1 april  in ons bezit te zijn en mag maximaal drie aan een gesloten weken betreffen.

Vakantieaanvragen voor bovengenoemde periode die na 1 april 2019 bij ons binnen komen, worden in principe afgewezen.

Aanvragen kan via dyflexis aangevraagt worden dan krijgt u vanzelf accoord tot die tijd heeft u geen toestemming voor u vrije dag of vakantie aanvraag.

Let op dat u vijf werkdagen van te voren  verlof moet aanvragen voor een verlof dag.

 

Vertrouwende je hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.