Verlof

Beste Collega,

Hierbij verzoeken wij u, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, uw vakantieaanvraag voor de zomervakantie (periode juni, juli, augustus en september) te doen.

Op objecten waar meerdere interieurverzorg(st)ers aanwezig zijn geldt dat zij in onderling overleg de vakantie al dienen te spreiden tijdens de zomermaanden (juni-juli-augustus en september).

De aanvraag moet voor 1 april 2019 in ons bezit te zijn en mag maximaal drie aaneenge-sloten weken betreffen. Aanvragen dienen plaats te vinden middels een zogenaamd verlofbriefje zie hieronderaan de pagina.

Vakantieaanvragen voor bovengenoemde periode die na 1 april 2019 bij ons binnen komen, worden in principe afgewezen.

Vertrouwende je hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Velden met een * zijn verplicht.

Let op dat u vijf werkdagen van te voren u verlof schriftelijk moet aanvragen.
U krijgt dan accoord terug tot die tijd heeft u geen toestemming voor u vrije dag.
Je kan het verlof briefje opsturen naar
Per Plex! Nederland, Admiraal de Ruyterstraat 20, 3115 HB Schiedam.